Nasz ślub odbył się dnia 26. 07. 2008 roku
o godzinie 17.00 w Kościele p.w. Św. Antoniego w Kotuniu.